Certificat Dekra 9001 Certificat Dekra 14001

Logotip HQA

Activitats

Fotografia: Activitats HQA GESTIÓ DE L'AIGUA

 • Recursos superficials i subterranis
 • Qualitat de rius i aqüífers
 • Risc d'inundacions de rius i torrents
 • Explotació de preses
 • Xarxes d'abastament, sanejament i regadiu
 • Canvi climàtic

PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRA

 • Endegaments
 • Regadius
 • Xarxa d'abastament i sanejament
 • Depuradores
 • Descontaminació d'aqüífers
 • Recuperació ambiental

INSTAL·LACIONS DE DEPURACIÓ I POTABILITZACIÓ

SOFTWARE A MIDA

 • SIG
 • BDH
 • Gestió integral dels recursos

Internacional

Fotografia: Activitats Internacionals En l'execució dels nostres treballs internacionals (hidrològics, hidràulics i d'abastament), fem efectives les pautes mestres traçades per Brussel·les que fomenten el progrés dels països receptors. HQA es projecta internacionalment a través del seu soci INCLAM SA.

I+D+i

HQA aposta per la innovació en el camp de l'enginyeria de l'aigua amb eines informàtiques de darrera generació.

L'equip tècnic d'HQA treballa amb els nostres socis INCLAM SA en projectes dins de l'àmbit del desenvolupament i millora de sistemes de potabilització, depuració i descontaminació, així com en la introducció de sistemes avançats de control i ajuda a la decisió.

Exemples d'eines desenvolupades:

 • Fotografia: QCI (Quadre de Comandament Integral) QCI (Quadre de Comandament Integral):
  Software per al desenvolupament d’indicadors permetent el càlcul d’aquests i la comparativa entre sèries obtingudes.
 • Fotografia: ERCAT (Errors de Cabals Aforats al Territori) ERCAT (Errors de Cabals Aforats al Territori):
  Software per la determinació de càlcul d’errors als aforaments i determinació de corbes h-c.
 • Fotografia: SimPrevision SimPrevision:
  Simulació d’explotació mensual d’un sistema de recursos hidràulics.
 • Fotografia: Guad2D i GuadView Guad2D i GuadView
  Model bidimensional de simulació d’inundacions en règim variable.
 • Fotografia: Gestió d'embassaments Gestió d'embassaments
  Gestió d'avaluació d'avingudes en un embassament amb comportes.
 • Fotografia: Banc de Dades Hidrològiques Banc de Dades Hidrològiques
  Emmagatzematge i tractament de dades hidrometeorològiques.
 • Fotografia: Model de Qualitat Model de Qualitat
  Gestió de models de qualitat QUAL2E, mitjançant tractament i visualització.