Certificat Dekra 9001 Certificat Dekra 14001

Logotip HQA

Compromisos

HQA té el compromís d'assolir una actuació empresarial responsable en aspectes ambientals i de qualitat.
PDF Descarregar Política ambiental i qualitat HQA (.pdf)

Compromís Ambiental
El nostre compromís ambiental està certificat, segons la norma ISO 14001:2004, per a les activitats de consultoria i assessoria tècnica i jurídica en el camp de l'enginyeria de l’aigua.
PDF Descarregar Certificació ambiental HQA (.pdf)

Compromís de Qualitat
El nostre compromís de qualitat està certificat, segons la norma ISO 9001:2000, per a les activitats de: desenvolupament de projectes, consultoria, assistència tècnica i jurídica en el camp de l'enginyeria de l'aigua.
PDF Descarregar Certificació de Qualitat HQA (.pdf)

Compromís en Seguretat
Adoptem les mesures preventives necessàries segons els riscos derivats de les nostres activitats. El personal rep la formació i les instruccions de treball, i disposa dels equips de protecció necessària en funció de la naturalesa dels riscos.

HQA té implantat un Sistema de Prevenció de Riscos Laborals d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.