Certificat Dekra 9001 Certificat Dekra 14001

Logotip HQA

Equip humà

Fotografia: Equip humà

HQA compta amb especialistes i tècnics altament qualificats en les diferents disciplines i amb una àmplia experiència que fa possible ajustar solucions a les necessitats concretes de cada cas.

El personal d'HQA està format per:
 • Enginyers de Camins,
 • Enginyers Industrials,
 • Enginyers Geòlegs,
 • Enginyers Agrònoms,
 • Enginyers en Organització Industrial,
 • Geòlegs,
 • Hidrogeòlegs,
 • Geògrafs
 • Químics
 • Enginyers Tècnics titulats mitjos,
 • Projectistes
 • Administratius.