Totes les realitzacions:
Certificat Dekra 9001 Certificat Dekra 14001

Logotip HQA

Principals referències > Estudis

Fotografia: Direcció d'obra Estudis

Estudis relacionats amb la planificació i gestió dels recursos hídrics, la planificació d'espais fluvials, riscos d'inundacions, la gestió i explotació d'embassaments, etc., tots ells amb la utilització, si és el cas, de diversos models hidrològics i hidràulics.
PDF Descarregar Referències d'Estudis (.pdf)

Referències d'Estudis

Títol Client Import Data
"Redacció de les Normes d'Explotació de les preses de La Baells, Sant Ponç i La Llosa del Cavall"CLAU: 00000ELDC1UTE HQA-INCLAM (Agència Catalana de l'Aigua)389.166€02/2002
"Planificació de l'espai fluvial de les conques del Baix Llobregat i l'Anoia"CLAU: AT-10/50 UTEHQA-INCLAM (Agència Catalana de l'Aigua)668.235€06/2002
"Elaboració dels treballs previs al Pla d'Abastament i Distribució d'Aigua en alta a Catalunya Zona 5: Girona"CLAU: CT02001211AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA181.594€04/2003
"Caracterització de les masses d'aigua subterrània de l'àmbit territorial de les conques internes de Catalunya.Zona 2:Unitats hidrogeologiques:Tordera, Montseny- Guillaries,Maresme, Plana de Vic-Collsacabra, Cadi -Alta Garrotxa, i Núria Canigó" CT-03000753UTE HQA-TUBKAL (Agència Catalana de l'Aigua)219.460€11/2003
"Primera revisió i anàlisi general de la seguretat de les preses i els embassaments i redacció del Pla d'emergència de les preses de Sau, Ciurana i Foix"CLAU: CT03001768UTE HQA-INCLAM (Agència Catalana de l'Aigua)129.150€06/2005
"Actualització de les sèries de recursos en règim natural i altres treballs complementaris". CLAU: CT06000892.AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA101.150€10/2006
"Assistència tècnica per a la definició de la zona inundable dels torrents Gros i Bàrbara i estudis de solucions i mesures a adoptar. T.M. Palma". Expedient: TT/AT/06/128UTE HQA-ESTIU (Agència Balear de l'Aigual)138.736€11/2006
"Planificació de l'espai fluvial de la conca del riu Foix". Clau: CT06000468UTE HQA-INCLAM (Agència Catalana de l'Aigua)257.040€11/2006
"Redacció dels estudis d'inundabilitat de detall bàsics dels càmpings existents a la província de Lleida per tal de determinar la situació dels establiments davant del risc d'inundació". Clau: CT07000298AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA228.500€10/2007
"Assistència tècnica per a l'elaboració de les fitxes de caracterització addicional de les masses d'aigua subterrànies de Catalunya en risc d'incompliment dels objectius de la Directiva Marc de l'aigua (2000/60/CE)". Clau: CT07001638AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA25.750€10/2007
"Determinació de l'estat quantitatiu de les masses d'aigua subterrània - prova pilot". CLAU: CTN0801595AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA24.900€07/2008