Certificat Dekra 9001 Certificat Dekra 14001

Logotip HQA

HQA

Logotip HQA Hidrologia i Qualitat de l'Aigua desenvolupa la seva activitat professional en l'àmbit de l'enginyeria, la consultoria tecnicojurídica, la redacció d'estudis, la concreció de projectes i la direcció d'obres relacionades amb el cicle integral de l'aigua.

L'aigua

Fotografia: L'aigua HQA s'ha especialitzat fortament en l'entorn hidràulic i hidrològic, amb l'avantatge de comptar amb un equip professional dedicat íntegrament a aquests aspectes i amb la capacitat d'oferir respostes concretes, efectives i una elevada garantia de qualitat en els resultats finals.

Aquesta especificitat fa d'HQA una de les enginyeries més competitives en treballs relacionats amb el cicle integral de l'aigua.

Tracte directe amb experts

Fotografia: Tracte directe amb experts HQA facilita als seus clients una atenció ràpida i eficient, amb la intervenció directa d'experts de reconegut prestigi que aporten un grau superior de qualitat als treballs i una alta fiabilitat en els resultats obtinguts.

HQA aposta pel tracte directe entre client i expert per a la solució òptima dels problemes d'enginyeria plantejats.

Els orígens

HQA es va constituir l'any 2001 amb la voluntat d'oferir serveis especialitzats en l'enginyeria de l'aigua.

Els socis fundadors d'HQA provenen del sector de l'enginyeria hidràulica. És el cas d'INCLAM SA, empresa líder de consultoria i enginyeria de l'aigua amb èxit i solvència contrastada en el mercat nacional i internacional.