Certificat Dekra 9001 Certificat Dekra 14001

Logotip HQA

Aspectes legals

Hidrologia i Qualitat de l'Aigua, S.L. és una societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el Full B-58329, Volum 23913, Foli 17 i amb CIF número B-58402926.

Aquesta pàgina web té un caràcter merament informatiu i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l'usuari. Hidrologia i Qualitat de l'Aigua, S.L. no serà en cap responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l'aplicació o ús concret que pogués fer-se de la mateixa.

En virtut de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades que Vostè ens faciliti voluntàriament a través dels correus electrònics postat a la seva disposició en aquest lloc web, podran ser incorporats a les nostres bases de dades, creades sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de mantenir relacions professionals i/o comercials. Vostè podrà accedir, rectificar, oposar-se i cancel·lar les seves dades dirigint-se a Hidrologia i Qualitat de l'Aigua, S.L. Ref. Dades Personals, Rambla Catalunya 123, 1er 1a, 08008 Barcelona.

Hidrologia i Qualitat de l'Aigua, S.L. es compromet al compliment de l'obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens siguin facilitades, al seu tractament confidencial i al deure de guardar-les adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.